For Sale

Vrij werk

Testimonial

Danni Hoedemakers is an elegant femme illustrator with strong feminine power – literally drawing LINES with her eloquent ink-lines. Watch a true goddess make a difference in the world, as lightly as a feather, and as fierce as a sword.

Kirsten Stendevad, Founder Illumina International Leadership Academy

Twee luik Sheawolf ❤︎

tweeluik – twee werken A3 ( 29,7 cm x 42 cm ) – medium : Perle Noir inkt van J. Herbin , een lichtechte, wateroplosbare inkt op 200g/m2 zuurvrij papier – totaal prijs tweeluik 1100 € ( excl. inkaderen)

Seawolf is een woord dat de vikingen zouden gebruikt hebben om hun vaartuigen benoemen. bron: the artist way – Julia Cameron

She is of the sea, Sheawolf, een vrij project in wording

two-panel – two works A3 ( 29.7 cm x 42 cm ) – medium :Perle Noir Ink, a lightfast, water-soluble ink on 200g/m2 acid-free paper – total price 1100 € ( excl. framing)

Seawolf is a word the Vikings would have used to name their vessels : source the artist way – Julia Cameron

She is of the sea, Sheawolf,

Drieluik Fine Line ❤︎

Drieluik – drie werken A3 ( 29,7 cm x 42 cm ) – medium : Perle Noir inkt van J. Herbin , een lichtechte, wateroplosbare inkt op 200g/m2 zuurvrij papier – totaal prijs 1500 € ( excl. inkaderen)

-Triptych – three works A3 ( 29.7 cm x 42 cm ) – medium :Perle Noir Ink, a lightfast, water-soluble ink on 200g/m2 acid-free paper – total price 1500 €

Leaf Tattoo ❤︎

1 werk op A3 ( 29,7 cm x 42 cm ) – medium : liquid charcoal schmincke op 200g/m2 zuurvrij papier – totaal prijs 650 € ( excl. inkaderen) – A4 Prints beschikbaar

1 work on A3 ( 29.7 cm x 42 cm ) – medium : liquid charcoal schmincke on 200g/m2 acid-free paper – total price 650 € ( excl. framing) – A4 Prints available

Bagage ❤︎

1 werk op A3 ( 29,7 cm x 42 cm ) – medium : aquarelle op 200g/m2 zuurvrij papier – GERESERVEERD ( excl. inkaderen)

1 work on A3 ( 29.7 cm x 42 cm ) – medium : watercolour on 200g/m2 acid-free paper – RESERVED ( excl. framing)

Twee luik lady in red ❤︎

tweeluik – twee werken A3 ( 29,7 cm x 42 cm ) – medium : aquarelle op 200g/m2 zuurvrij papier – totaal prijs tweeluik 1100 € ( excl. inkaderen)

Contacteer me voor een aankoop via mail danni@mensenmaat.com

Contact me for a purchase by mail danni@mensenmaat.com

Vind je mijn werk leuk? Vertel mensen over mijn werk of deel mijn nieuwsbrief met hen. Wil je iets doneren en me op nieuwe penselen trakteren? Wat lief! Dat kan via Paypall.

Het geld investeer ik in nieuwe kunstmaterialen en tijd om vrij werk te maken.

Do you like my work? Tell people about my work or share my newsletter with them. Would you like to donate something and treat me to new brushes? How sweet! You can do that via Paypall.

I invest the money in new art materials and time to create independent work.

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuw werk? Wil je inspirerende kunstzinnige tips? Ben je curieus naar welke tentoonstellingen en boeken me begeesterd hebben. Schrijf je in op de nieuwsbrief.

✉️ Nieuwbrief ✉️


Algemene voorwaarden vrij werk:

Je mag de werken niet doorverkopen, of opnemen in een communicatie uiting waar je geld mee verdient. Commercieel gebruik van deze werken is uitgesloten, daarvoor sluiten we een aparte licentieovereenkomst af. Hiervoor breng ik andere tarieven in rekening en sluiten we een aparte overeenkomst. Wil je het werk toch doorverkopen, breng me dan op de hoogte, hou er rekening mee dat volgrecht van toepassing is.

Het werk is voor gebruik in de privésfeer.

Ik behoud het recht om van mijn originele werken art prints, kaarten of andere toepassingen te creëren en verkopen ( tenzij schriftelijk anders overeengekomen). De intellectuele eigendomsrechten blijven ten alle tijden bij mij.

De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen tot volledige betaling.

Je koopt het werk as is , zonder kader.

Voor illustratiewerk in opdracht gelden andere algemene voorwaarden, die vind je steeds terug op je offerte.


You may not resell the works, or include them in a communication that makes you money. Commercial use of these works is excluded, I charge different rates for this and we will conclude a separate agreement. If you want to resell the work, please inform me and bear in mind that resale rights apply.

The work is for private use.
I retain the right to create and sell art prints, cards or other uses of my original works ( unless otherwise agreed in writing). The intellectual property rights remain with me at all times.
The seller retains ownership of the goods until full payment.
You buy the work as is , without frame.
Different terms and conditions apply to commissioned illustration work, which you will always find on your quote.